در تغریف اسکوتر می تون گفت از کلمه اسکوت مشتق شده است به معنی، سر خوردن ، لیز خوردن, سریع رفتن, حرکت با سرعت میباشد


در سال های اخیر همراه با عرضه شدن وسایل جدید دو چرخ و مخصوصا آن دسته که  مجهز به موتور الکتریکی و سوختی هستند،  نمونه های سبک و کم حجم  و کم جا و قابل حمل را در دسته اسکوترها می دهند.


در حال حاضر واژه اسکوتر برای ان دسته از جابجا کننده های انفردای که موتور الکتریکی دارند بکار برده می شود.


اسکوتر برقی ها دارای سایز و ابعادی کوچکتر نسبت به نمونه های اصلی و متعارف مورد استفاده در گذشته بوده به همین سبب با توجه به استقبال گسترده مردم اللخصصو جوانان و نوجوانان از وسایل مدرن با راندمان بالا برای جابجایی و تردد شهری که از سایزی کوچک و قابل حمل بر خوردار هستند و  بطور معمول دارای دو چرخ  و می باشند.


اسکوتر های موجود در بازار میتوانند هم برقی یا الکتریکی باشند و یا از سوخت استفتده نمایند .


این روز ها اسکوتر برقی که گاها اسکوتر شارژی نیز گفته می شوند  به علت مزایای زیاد که در مقالات آینده دقیقتر بررسی خواهیم کرد مورد توجه هستند در حد مختصر این بس که  کم حجم هستند ، پاک و بدون آلودگی  و در واقع دوستدار طبیعت،  بی صدا بودن و بسیاری دیگر باعث شده تا  دارای استقبال عمومی بالایی باشند.


از جمله اسکوتر های جدید که از آنها به عنوان تحولی در گروه اسکوتر ها نام بره میشود میتوان به اسمارت اسکوتر و یا اسکوتر هوشمند اشاره نمود.  


نام های دیگر هم برای اسکوتر استفاده میشود از جمله : هاور برد، ایر برد، اسمارت برد، سلف برد، بالانس برد ،…… می باشد


امروزه حتی به وسایل مربوط به  حرکت در سطح و عمق دریا که ویژه قواصی است نیز گاها اسکوتر می گویند.